กิจกรรมพิเศษ | Special Event

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นางศุษมา สวาราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินเดีย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับนางศุษมา สวราช (H.E. Mrs. Sushma Swaraj) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมด้วย นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา (H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย นายอนิล วัธวา (Mr. Anil Wadhwa) เลขานุการ (กลุ่มประเทศตะวันออก) ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ โดยได้เยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานและผลการศึกษาวิจัยด้านอินเดียศึกษาของศูนย์ภารตะศึกษา และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็นผลงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Speech of H. E. Mrs. Sushma Swaraj,
Hon'ble Minister of External Affairs, Government of India

On 29th June 2015 H.E. Mrs. Sushma Swaraj, the minister of foreign affairs of India, together with H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla, the ambassador of India to the Kingdom of Thailand, Mr. Anil Wadhwa, the secretary (East) to the minister of foreign affairs of India and former ambassador of India to the Kingdom of Thailand, and officers visited the Centre for Bharat Studies at Research Institute for Languages and Cultures of Asia to observe sources for cultural studies including contributions to the institute. They were welcomed by Clin. Prof. Udom Kachintorn, the president of Mahidol University, and Assoc. Prof. Dr. Sophana Srichampa, the director of Research Institute for Languages and Cultures of Asia, at the meeting hall on the 2nd floor of RILCA.